ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η έκθεση «Αρχιτεκτονική» έλαβε χώρα σε χώρο του Σαϊνοπουλείου Ιδρύματος στην οδό Κλεομβρότου τον Ιούλιο του 2009. Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση: