ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΑΙΑ 2009

Η έκθεση «Ελαία» έλαβε χώρα στο μουσείο Ελιάς και Ελληνκού Λαδιού από 25-11-2009 έως και 25-1-2010.

 

 

Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση: