ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Η έκθεση με θέμα «Πορτραίτο» πραγματοποιήθηκε σε χώρο του Σαϊνοπουλείου Ιδρύματος στην οδό Κλεομβρότου από 14 έως 18 Ιουλίου του 2010. Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση: