ΤΑΫΓΕΤΟΣ

Η έκθεση «Ταΰγετος» πραγματοποιήθηκε στο Ξηροκάμπι Λακωνίας σε συνεργασία με την λέσχη ΦΦΦ (Φίλοι Φωτογραφίας Φάριδος) τον Ιούλιο του 2010. Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση: