Ιερά τοπία στη Λακωνία

Η έκθεση με θέμα «Ιερά τοπία στη Λακωνία» έλαβε χώρα στo Σαϊνοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Γεωργίου και Χρυσαυγής Σαϊνοπούλου (πεζοδρόμος Κλεομβρότου 1ος όροφος) Τα εγκαίνια έγιναν την Παρασκευή 30-3-2012 και ώρα 18:30. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του παγκοσμίου συνεδρίου με θέμα «Θρησκευτικά τοπία της Πελοποννήσου από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους» και των εγκαινίων της αίθουσας του Σαϊνοπουλείου Πολιτιστικού Κέντρου Γεωργίου και Χρυσαυγης Σαϊνοπούλου.. Έλαβαν μέρος 25 μέλη της Λέσχης με 49 φωτογραφίες. Παρακάτω βλέπετε τις φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση: