ΤΑΫΓΕΤΟΣ

Η έκθεση «Ταΰγετος» πραγματοποιήθηκε στο Ξηροκάμπι Λακωνίας σε συνεργασία με την λέσχη ΦΦΦ (Φίλοι Φωτογραφίας Φάριδος) τον Ιούλιο του 2010. Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση:

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Η έκθεση με θέμα «Πορτραίτο» πραγματοποιήθηκε σε χώρο του Σαϊνοπουλείου Ιδρύματος στην οδό Κλεομβρότου από 14 έως 18 Ιουλίου του 2010. Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΑΙΑ 2009

Η έκθεση «Ελαία» έλαβε χώρα στο μουσείο Ελιάς και Ελληνκού Λαδιού από 25-11-2009 έως και 25-1-2010.

 

 

Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η έκθεση «Αρχιτεκτονική» έλαβε χώρα σε χώρο του Σαϊνοπουλείου Ιδρύματος στην οδό Κλεομβρότου τον Ιούλιο του 2009. Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση:

Νυχτερινό

Η έκθεση με θέμα «Νυχτερινό» έλαβε χώρα στην Πνευματική Εστία Σπάρτης το Μάρτιο του 2009. Παρακάτω βλέπετε τις Φωτογραφίες που συμπεριλήφθεισαν στην έκθεση:

Σελίδες